Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht

 

In 2003 vond het eerste Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht plaats over het beleid en de praktijk van het Nederlandse mededingingsrecht. In de jaren die daarop volgden zijn vele belangrijke ontwikkelingen vaak in een vroeg stadium aan de orde gesteld en heeft het congres zich altijd mogen verheugen op een sterke participatie van de ACM en haar voorganger de NMa. Jaarlijks mag het congres rekenen op circa 120 tot 160 deelnemers, waarmee het het grootste jaarlijkse Nederlandse congres is op dit gebied.

 

De organisatoren van het congres beogen daarbij een actief debat te stimuleren over actuele mededingingsrechtelijke onderwerpen tussen de verschillende actoren in het mededingingsrechtelijke proces zoals advocatuur, rechterlijke macht, toezichthouders, bedrijfsjuristen, economen en academici. Daarbij past een financieel laagdrempelige toegang.  

 

Op 1 juni 2017 is in dat kader door Weyer VerLoren van Themaat de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht opgericht. De stichting heeft als doel de ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht en -beleid in Nederland onder de aandacht te brengen, te bespreken en van commentaar te voorzien, onder meer door jaarlijks een congres te organiseren. De stichting heeft geen winstoogmerk en alle inkomsten worden ingezet ten behoeve van het statutaire doel van de stichting. De bestuurders van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Het bestuur van de stichting bestaat thans uit:

-       Mr. Weyer VerLoren van Themaat, voorzitter, benoemd in 2017

-       Mw. dr. Gulbahar Tezel, penningmeester, benoemd in 2017

-       Mr. Chris Fonteijn, lid, benoemd in 2018

-       Mw. dr. Kati Cseres, secretaris, benoemd in 2020