Scriptieprijs

 

Master studenten van vandaag zijn de mededingingsjuristen en economen van de toekomst. In het kader van haar doelstelling de ontwikkelingen op het gebied van het mededingingsrecht en -beleid in Nederland onder de aandacht te brengen, looft de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht daarom drie prijzen uit voor de beste Master scripties op het gebied van het Europese en/of nationale Mededingingsrecht. Inschrijving staat open voor zowel rechten- als economiestudenten.

 

De eerste prijs bedraagt EUR 1.000, de tweede prijs EUR 500 en de derde prijs EUR 250. De winnende scripties worden bekendgemaakt tijdens het congres en worden naderhand gepubliceerd op de website van de Stichting.  
  
De prijzen worden toegekend aan scripties van uitstekende academische kwaliteit, waarbij originaliteit van onderwerpkeuze en/of methode van onderzoek, de bijdrage aan rechtsontwikkeling en/of rechtspraktijk van belang zijn. 
 

Voorwaarden 
De scriptie is geschreven in het voorafgaande jaar, aan een Nederlandse Universiteit en is beoordeeld met een 8 of hoger. De scriptie kan in het Nederlands of Engels zijn geschreven. Zie het reglement voor de precieze voorwaarden en de wijze van indiening.

 

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden. 

 

De juryleden zijn:

•    Herman Speyart (voorzitter), Raadsheer i.o., Gerechtshof Den Haag 
•    Gemmeke Knoop (lid), Senior medewerker Juridische Zaken, Autoriteit Consument & Markt 
•    Jan Kees Winters (lid), Principal, RBB Economics

 

Feestelijke uitreiking
De uitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijkse Mededingingscongres op de eerste donderdag van oktober.

 

De finalisten van 2019 waren:

 

Leah Peeters (winnaar)Klik hier om de scriptie te downloaden

Rasmus Geertsema (2e prijs)Klik hier om de scriptie te downloaden

Sylwia Kalaska (3e prijs)Klik hier om de scriptie te downloaden