Programma 4 oktober 2018

 

 

8.30u             Ontvangst

 

9.30u             Opening door dagvoorzitter
                      mr. Weijer VerLoren van Themaat, Advocaat, Houthoff

                      KLIK HIER VOOR HET OPENINGSWOORD

                       

9.45u             Mededingingsbeleid: een mathematische toepassing van het recht of ook politiek?

prof. mr. Marc van der Woude, Vicepresident bij het Gerecht van de Europese Unie in Luxemburg

KLIK HIER VOOR DE SPEAKING NOTES

 

10.15u           Commentaar

Nicole Rosenboom MSc., senior consultant Oxera

en

mr. Ruben Elkerbout, advocaat Stek Advocaten

 

11.15u           Koffie- en theepauze

 

11.45u           Overzicht medingingsrechtelijke ontwikkelingen afgelopen 12 maanden 

                      mr. Cees Dekker, Advocaat, Nysingh

                      KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE 

    

12.50u           Reactie ACM en gelegenheid voor het stellen van vragen

                      mr. Anke Prompers, Beroepencoördinator, ACM 

 

13.05u           Lunch

 

14.10u           U kunt een keuze maken uit drie sessies, waarin u in een interactieve setting een ronde

tafeldiscussie bijwoont

  • Sessie A: Economische highlights afgelopen jaar

Overzicht van de belangrijkste economische overwegingen en vaststellingen in de mededingingsjurisprudentie en beschikkings-praktijk in Nederland van het afgelopen jaar.

 

Sprekers:

dr. Gulbahar Tezel, PwC

prof. dr. Jarig van Sinderen, Chief Economist, ACM

KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE VAN ACM

 

  • Sessie B: Toezicht in de zorg

De verhouding tussen mededinging en zorg is complex voor de toezichthouder. Het mededingingsrecht gaat uit van vele presumpties. Een van de belangrijkste is het economisch model waarbij ondernemingen uitsluitend rationele keuzes maken gericht op winstmaximalisatie. Tijdens de eindsessie wordt plenair ingegaan op de juistheid van deze premisse voor het mededingingsrecht in het algemeen. Tijdens deze parallelsessie wordt in het bijzonder ingezoomd op de vraag in hoeverre dit uitgangspunt reëel is voor een sector waar een winstdoelstelling bij wet verboden is, bestuurderssalarissen bij wet zijn gemaximeerd, de Minister de totale uitgaven op landelijk niveau in akkoorden vastlegt en meer in het algemeen keuzes van ondernemingen vooral maatschappelijke belangen moeten dienen.

KLIK HIER VOOR EEN ARTIKEL IN FD

 

Sprekers:

dr. Anne Fleur Roos, Assistant Professor in Health Economics & Policy aan de Erasmus School of Health Policy & Management

Hans van der Schoot, lid Raad van Bestuur OLVG en voorzitter van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

Bart Broers, Directeur Zorg, ACM

mr. Weijer VerLoren van Themaat, advocaat Houthoff

 

  • Sessie C: Online platformen

"Platform (business model), a business model that creates value by facilitating exchanges between two or more interdependent groups".  (Wikipedia)

De waardecreatie door een platform wordt sterk bepaald door netwerkeffecten: bij meer gebruikers wordt het platform meer waard. Volgens de ACM kunnen netwerkeffecten platformen snel groot maken en daarmee vragen oproepen over dominantie en misbruik. Andere partijen menen dat de kracht van platformen zelfs zo groot kan zijn dat een speciale regulator of opsplitsing geboden zou kunnen zijn. Andere kritiek op platformen omvat het gevaar op uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie tussen gebruikers of de eis van een platform dat gebruikers geen hogere tarieven hanteren dan in de eigen kanalen. Is deze kritiek wel terecht? Er zijn maar weinig mededingingszaken over platformen kritisch getoetst door een rechter. Daarnaast worden sommige platformen juist gezien als concurrentiebevorderende disruptors en kunnen netwerkeffecten er evenzo toe leiden dat een platform juist snel kleiner wordt. 

 

Panelleden:

dr. Anne-Claire Hoyng, Senior competition counsel, Booking.com

mr. drs. Freek Bruggert, Toezichthouder ACM en lid team Digitale mededinging van de ACM

dr. Paul de Bijl, Eigenaar Radicand Economics, Senior lecturer Mededinging en Regulering aan Utrecht University School of Economics en niet-gouvernementele adviseur ACM

mr. Janneke Kohlen, Advocaat, Bird&Bird

Moderator:

mr. Berend Reuder (moderator), Advocaat, Stek Advocaten

 

15.40u           Koffie- en theepauze

 

16.00u           Plenair debat: Gedragseconomie

 

Keynote:

Prof. Dr. Paul Heidhues

KLIK HIER VOOR DE PRESENTATIE

Dat de Nobelprijs van 2017 aan Richard Thaler is toegekend, benadrukt het toenemende belang van psychologie en gedrag in de economische wetenschap. In de keynote speech van het congres vertelt Paul Heidhues over hoe en waarom gedragseconomie relevant is voor de mededingingspraktijk. Paul Heidhues is een vooraanstaand professor gelieerd aan de European School of Management and Technology (ESMT). Daarnaast is hij professor gedragseconomie en mededingingseconomie aan het Düsseldorf Institute for Competition Ecnomics (DICE). Paul maakt deel uit van het academisch panel van de Britse mededingingsautoriteit, de werkgroep kartelrecht van de Duitse mededingingsautoriteit, hij is onderzoeker aan het CEPR in het programma industriële organisatie en aan het CESifo Network in gedragseconomie, en tot slot is hij een gekozen lid van het industrieel-economisch comité en het theoretische comité van de Verein für Socialpolitik. Zijn werk verscheen in toonaangevende academische tijdschriften zoals de American Economic Review, Quarterly Journal of Economics, and the Review of Economic Studies.

 

Paneldiscussie met:

Annemieke Tuinstra, Senior econoom, ACM       

dr. Gulbahar Tezel, PwC   

 

17.15u           Uitreiking scriptieprijs 2018

                      KLIK HIER VOOR DE UITSLAG

 

17.30u           Einde en aanvang borrel, aangeboden door RBB Economics