Op donderdag 4 oktober 2018 vindt in het Apollo Hotel Amsterdam het 16e jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht plaats met weer een veelbelovend programma.
 

De bijeenkomst is inmiddels uitgegroeid tot hét congres voor het mededingingsrecht in Nederland. Het biedt een unieke gelegenheid ervaringen uit te wisselen met vakgenoten bij de toezichthouders, de advocatuur, de politiek, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.
 

Ons streven is om met dit congres de relevante juridische, economische en beleidsmatige ontwikkelingen voor de mededingingspraktijk in Nederland met een zo groot mogelijk aantal direct betrokkenen te bespreken en waar nodig van opbouwende kritiek te voorzien.

 

Wij verheugen ons er op u op 4 oktober 2018 te zien in Amsterdam. 


Met vriendelijke groet,                          


                                                                                  


Weijer VerLoren van Themaat
Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht

 

PO-Punten 

De borrel wordt u aangeboden door:

 

 

Wordt lid van Ontwikkelingen Mededingingsrecht op LinkedIn