Jaarlijks organiseert de Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht op de eerste donderdag van oktober het Nederlandse Mededingingscongres.
 

In 2018 vond inmiddels het 16e Mededingingscongres plaats. Het congres is uitgegroeid tot dé ontmoetingsplaats van juristen en economen uit de academie en de praktijk met een interesse in het mededingingsrecht in Nederland. Het biedt een unieke gelegenheid ervaringen uit te wisselen met vakgenoten bij de toezichthouders, de advocatuur, de politiek, het bedrijfsleven en de rechterlijke macht.
 

Ons streven is met het Nederlandse Mededingingscongres de relevante juridische, economische en beleidsmatige ontwikkelingen voor de mededingingspraktijk in Nederland met te bespreken en waar nodig van opbouwende kritiek te voorzien.

 
Met vriendelijke groet,                          


                                                                                  


Weijer VerLoren van Themaat
Stichting Ontwikkelingen Mededingingsrecht